Maatilan Pellervon Eläinliitteessä on Tuomo Koutosen tekemä juttu Suvi ja Eetu Kirpun uudesta pihatosta. Karjaan kuuluu kaikkien kolmen suomalaisen alkuperäisrodun edustajia ja se vaikutti osaltaan laitevalintoihin. Lypsymenetelmäksi valikoitui Euroclass 1200 – kalanruotoasema, sillä alkuperäisrotujen eläinmet ovat pienikokoisia ja lisäksi koossa on vaihtelua, joten lypsyrobotti olisi merkinnyt liian suurta karsintaa eläinaineksessa. Sen sijaan rehunjaon hoitaa GEA MixFeeder – aperobotti, koska sillä saadaan rehunjakoon haluttava tarkkuus.

Lue koko juttu Maatilan Pellervon www-sivuilta:

Uusi pihatto alkuperäisroduille